CONTACT US

Opening Times

Mon - Sat: 10:30am - 6:30pm

Sunday Appointments Only

0161 204 7782

Kara Makeup Instagram
Kara Makeup Instagram
Kara Makeup Instagram
Kara Makeup YouTube
Kara Makeup YouTube
Kara Makeup YouTube

Booking & training 

info@karamakeup.com

PR & Business

pr@karamakeup.com

Subcribe to get the latest HOT updates

Copyright © 2020 Kara Makeup Ltd. All Rights Reserved. 

Kara Makeup Bridal